02a6ff52a90b5c9271ae9e3e89c5.jpg

tunnel view "down under", plexiglas metall led-licht farbwechsel spiegel, sammlung marli hoppe-ritter, museum ritter, 2011